Wednesday, 15/07/2020 - 18:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Sơn Hồng huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đại hôi liên đội trường năm học 2018-2019

Ngày 12/10/2018 Liên đội trường TH&THCS Sơn Hồng đã tổ chức thành công Đại hội liên đội năm học 2018-2019.